ROR zŁap Konto za zero dla klientów do 26 roku życia

0 zł za prowadzenie rachunku ROR*

0 zł za prowadzenie rachunku oszczędnościowego i rachunku walutowego

0 zł za dostęp do systemu bankowości elektronicznej

0 zł za usługę SMS

0 zł za wydanie i wznowienie karty debetowej wraz z ubezpieczeniem

0 zł za wypłaty gotówki we wszystkich bankomatach w kraju

0 zł za przelewy krajowe realizowane przez bankowość elektroniczną

* jeżeli w miesiącu poprzedzającym naliczenie opłaty zostaną przelane środki w kwocie w kwocie co najmniej 1 tys. zł (nie dotyczy to przelewów wewnętrznych pomiędzy rachunkami własnymi, uznań konta ze zwrotów z depozytów, kapitalizacji odsetek oraz wypłat kredytów) oraz zrealizowane będzie 5 transakcji bezgotówkowych kartą lub BLIKIEM, w innym przypadku opłata wynosi 8 zł

Oprocentowanie konta i opłaty za usługi dodatkowe: