Limity transakcyjne

Limity transakcyjne dla użytkowników kart:

Transakcja gotówkowa – dzienna kwota, do wysokości której można dokonywać transakcji gotówkowych; maksymalna kwota nie może przekroczyć 5 000 PLN.
Transakcja bezgotówkowa – dzienna kwota, do wysokości której można dokonywać płatności bezgotówkowych za zakupione towary i usługi; maksymalna kwota nie może przekroczyć 20 000 PLN.
Transakcja internetowa – dzienna kwota w ramach limitu dla transakcji bezgotówkowych, do wysokości której można dokonywać
płatności w Internecie; maksymalny limit transakcji internetowych nie może być wyższy niż maksymalny limit transakcji bezgotówkowych.