Lokaty terminowe

Lokaty terminowe umożliwiają gromadzenie nadwyżek finansowych i pomnażanie ich w wygodnej, bezpiecznej formie. To najlepszy sposób oszczędzania bez ryzyka.

Bank Spółdzielczy w Łapach oferuje szerokie możliwości okresów lokowania środków pieniężnych oraz atrakcyjne oprocentowanie.

Bank prowadzi obsługę terminowych lokat oszczędnościowych wyłącznie w PLN.

Wszystkie lokaty są odnawialne.

Umowa rachunku oszczędnościowych lokat terminowych może być zawarta na czas określony (np. na okres jednego wkładu oszczędnościowego), bądź nieokreślony.OSZCZĘDNOŚCI ZDEPONOWANE W NASZYM BANKU OBJĘTE SĄ GWARANCJĄ BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO