Zaciąganie zobowiązań

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu BS w Łapach

Organem uprawnionym do reprezentowania Banku jest Zarząd BS.

Oświadczenia woli w imieniu Banku Spółdzielczego w Łapach składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik lub dwóch pełnomocników, ustanowionych bezpośrednio przez Zarząd.Skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Łapach:

1. Anna Zakrzewska – Prezes Zarządu

2. Katarzyna Perkowska – Wiceprezes Zarządu

3. Marta Wilamowska – Członek Zarządu