Kredyty

Kredyty dla przedsiębiorców i Rolników

Przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej oraz inwestycje realizowane przez przedsiębiorców, rolników, działy specjalne produkcji rolnej oraz jednostki budżetowe.

  • Kredyty inwestycyjne
  • Kredyty w rachunku bieżącym
  • Kredyty inwestycyjne Unia Biznes
  • Kredyty obrotowe
  • Kredytowa Linia Hipoteczna

Kredyty preferencyjne dla rolników

Oferowane są podmiotom gospodarczym prowadzącym produkcję rolniczą. Do ich oprocentowania stosowane są dopłaty ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.