Rachunki bieżące i pomocnicze

Rachunki bieżące spełniają ważną rolę w operacjach rozliczeniowych. Służą do przyjmowania należności i jednocześnie do regulowania zobowiązań. Obsługa rachunków przez Bank zapewnia klientom stałą kontrolę nad ich finansami i jednocześnie pozwala na gromadzenie środków przeznaczonych na określone cele.

Bank Spółdzielczy prowadzi rachunki bieżące dla rolników i przedsiębiorstw indywidualnych oraz pomocnicze dla podmiotów gospodarczych.

W ramach rachunku Posiadacz otrzymuje:

  • kartę płatniczą VISA BUSINESS  lub  MasterCard,
  • dostęp do bankowości elektronicznej,
  • aplikację mobilną Nasz Bank,
  • usługę sm@rt karta,
  • usługę SMS Banking,
  • możliwość korzystania z kredytu w rachunku bieżącym,
  • możliwość wpłaty na rachunek w bankomacie w funkcją wpłatomatu.