RODO w Banku

Dane kontakowe Inspektora danych osobowych

Magdalena Petelska
e-mail: iod@bslapy.pl

Adres do korespondencji

Bank Spółdzielczy w Łapach
ul. Sikorskiego 80
18-100 Łapy