Płatności Kartą w Internecie

Aby płacić kartą w internecie należy ustalić wysokość limitu transakcji internetowych bezpośrednio w placówce Banku.

W celu korzystania z  3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonywanych kartą.

Więcej o portalu kartowym www.kartosfera.pl, który jest dostępny dla Państwa od 1 lutego 2015r. i za jego pośrednictwem mogą Państwo dokonać między innymi następujących czynności:

  • aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
  • zmienić kod PIN,
  • zastrzegać kartę.

W celu zarejestrowania się na portalu kartowym należy:

1. wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl;

2. podać numer PESEL;

3. wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.