Aplikacja mobilna Nasz Bank

Aplikacja mobilna Nasz Bank umożliwia obsługę rachunków bankowych. Klienta, użytkownika serwisu bankowości elektronicznej, za pośrednictwem urządzeń mobilnych typu smartfon, tablet. Pozwala na kontrolę swoich finansów w dowolnym miejscu i czasie, niezbędny jest pakiet danych internetowych ponieważ Aplikacja łączy się z odpowiednim serwerem przez Internet

Uruchomienie aplikacji Nasz Bank

1. Aplikację Nasz Bank należy pobrać ze sklepu Google Play (dla Android) lub App Store (dla iOS) – aplikacja jest darmowa.

2. Instalujemy aplikację na urządzeniu (smartfon, tablet).

3. Na stronie Internet Bankingu w zakładce Ustawienia -> Kanały dostępu i urządzenia wybieramy opcję Dodaj urządzenie, i postępujemy zgodnie z komunikatami wyświetlonymi przez system:

– podajemy nazwę urządzenia np. telefon, tablet

– wpisujemy swój kod uwierzytelnienia i kod otrzymany z SMS, otrzymujemy kod QR

             – na telefonie lub tablecie na którym została zainstalowana aplikacja otwieramy aplikacje Nasz Bank i postępujemy zgodnie z wyświetlonymi komunikatami: podajemy swój identyfikator bankowości internetowej, definiujemy nazwę użytkownika aplikacji np. Imię, skanujemy QR kod wyświetlony w bankowości internetowej

– ustalamy e-PIN do Aplikacji – długość kodu e-PIN powinna mieścić się między 5 a 20 znakami,  

  zatwierdzamy kod e-PIN i  potwierdzamy kod e-PIN .

4. Po poprawnym zapisaniu danych pojawi się komunikat „Proces aktywacji zakończył się pomyślnie”.

5.  Można zacząć korzystać z aplikacji Nasz Bank.

Dodatkowa możliwość aktywacji aplikacji mobilnej Nasz Bank bezpośrednio z telefonu, bez konieczności wchodzenia do systemu Internet Banking.

Od wersji 1.9.0 aplikacji mobilnej Nasz Bank, zarówno w systemie Android, jak i iOS, Państwa Klient może aktywować aplikację mobilną Nasz Bank bez potrzeby logowania w systemie Internet Banking. W tym celu, posługując się wyłącznie telefonem, należy:

1) pobrać na telefon aplikację ze sklepów App Store (iOS – Apple), Google Play (Android)

2) potwierdzić oświadczenie, że jest się jedynym użytkownikiem urządzenia i spośród dwóch dostępnych opcji wybrać  AKTYWUJ NA TELEFONIE

3) wybrać z dostępnej listy lub wpisać w polu szukaj swój bank

4) wpisać identyfikator bankowości internetowej i kliknąć DALEJ

5) wpisać hasło do bankowości elektronicznej i kliknąć ZALOGUJ

6) dodać urządzenie mobilne: wpisując nazwę urządzenia, następnie zaakceptować regulamin i kliknąć DALEJ

7) zautoryzować dodanie urządzenia mobilnego oraz ZATWIERDZIĆ

8) zdefiniować nazwę użytkownika aplikacji i kliknąć DALEJ

9) ustalić i potwierdzić kod e-PIN do aplikacji

10) proces aktywacji zakończył się pomyślnie → można bez ograniczeń korzystać z Aplikacji mobilnej Nasz Bank


Aby Państwa Klienci mogli korzystać z powyższej funkcji, należ pamiętać o zaktualizowaniu wersji aplikacji mobilnej Nasz Bank do minimum 1.9.0.

Aplikacja mobilna umożliwia:

  • przeglądanie informacji o zgromadzonych środkach finansowych na swoich rachunkach
  • dostęp do historii operacji
  • prezentowanie informacji o stanie konta oraz ostatniej operacji bez konieczności logowania się do Aplikacji (domyślnie opcja wyłączona, dostępna w Ustawieniach)
  • dostęp do informacji o kredytach, lokatach
  • wykonanie przelewów zwykłych, zdefiniowanych, podatkowych, płatności podzielonych (Split Payment)
  • wykonywanie przelewów QR
  • zakładanie i likwidacja lokat
  • zatwierdzanie operacji bankowych autoryzacją mobilną – zastąpienie papierowych list haseł, haseł SMS
  • wyszukanie oddziałów i bankomatów, wykonanie połączenia telefonicznego do banku czy

Przewodnik Użytkownika aplikacji mobilnej Nasz Bank – system Android

Przewodnik Użytkownika aplikacji mobilnej Nasz Bank – system iOS

Polityka prywatności aplikacji Nasz Bank