Rachunek Oszczędnościowy

Rachunek oszczędnościowy to obok lokat terminowych najprostsza i najbezpieczniejsza forma pomnażania środków pieniężnych.