Władze Banku

RADA NADZORCZA BANKU SPÓLDZIELCZEGO W ŁAPACH


1. Zinczuk Alicja – Przewodniczący Rady

2. Płoński Wojciech – Zastępca Przewodniczącego Rady

3. Zawadzki Kamil – Sekretarz Rady

4. Brzozowski Karol – Członek Rady

5. Klimczuk Zdzisław – Członek RadyZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAPACH

1. Anna Zakrzewska – Prezes Zarządu

2. Katarzyna Perkowska – Wiceprezes Zarządu

3. Marta Wilamowska – Członek Zarządu