RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY PAKIET 13-

Bezpłatny rachunek dedykowany dla młodzieży poniżej 13 lat.

Posiadacz rachunku nie może samodzielnie dysponować środkami pieniężnymi na rachunku ani dokonywać żadnych czynności prawnych związanych z posiadaniem rachunku. Dyspozycje w imieniu Posiadacza rachunku składa jego przedstawiciel ustawowy.

W ramach Umowy w imieniu Posiadacza rachunku, przedstawiciel ustawowy może otwierać w Banku rachunki terminowych lokat oszczędnościowych.

Po ukończeniu przez Posiadacza rachunku 13 roku życia, w przypadku braku innej dyspozycji, rachunek będzie prowadzony na warunkach obowiązujących w dniu ukończenia przez Posiadacza rachunku 13 roku życia dla rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego dostępnego w ofercie Banku dla osób małoletnich, które ukończyły 13 rok życia.

Aby założyć rachunek potrzebny jest dowód osobisty lub legitymacja szkolna. Umowa rachunku podpisywana jest przez rodzica lub opiekuna ustawowego.