Polityka Informacyjna Banku

2022r
Informacje podlegające ujawnieniu w ramach polityki informacyjnej na dzień 31.12.2022r
Bilans Banku za 2022r
Sprawozdanie Biegłego Rewidenta za 2022r
Sprawozdanie Zarządu Banku za 2022r


2021r
Informacje podlegające ujawnieniu w ramach polityki informacyjnej na dzień 31.12.2021r
Bilans Banku za 2021r
Sprawozdanie Biegłego Rewidenta za 2021r
Sprawozdanie Zarządu Banku za 2021r


2020r
Informacje podlegające ujawnieniu w ramach polityki informacyjnej na dzień 31.12.2020r
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe za 2020r
Sprawozdanie Zarządu Banku za 2020r
Sprawozdanie Biegłego Rewidenta za 2020r


2019r
Sprawozdanie Zarządu Banku za 2019r
Sprawozdanie Biegłego Rewidenta za 2019r
Sprawozdanie finansowe za 2019r
Informacje podlegające ujawnieniu w ramach polityki informacyjnej na dzień 31.12.2019r


2018r
Informacje podlegające ujawnieniu w ramach polityki informacyjnej na dzień 31.12.2018r
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Bilans Banku za 2018r
Sprawozdanie Zarządu Banku za 2018r
Sprawozdanie Biegłego Rewidenta za 2018r