Raport PSD2

Raport dostępności interfejsu PSD2 oraz bankowości internetowej w Banku Spółdzielczym w Łapach

 API PSD2            Bankowość  internetowa
Raportowany kwartałDostępność w %Niedostępność w %Dostępność w %Niedostępność w %
14.12.2019r.-13.03.2020r.100,00%0,00%99,63%0,37%
14.03.2020r.-13.06.2020r.100,00%0,00%99,51%0,49%
14.06.2020r.-13.09.2020r.100,00%0,00%99,65%0,35%
14.09.2020r.-13.12.2020r.100,00%0,00%99,71%0,29%
14.12.2020r.- 13.03.2021r.99,97%0,03%99,66%0,34%
14.03.2021r.- 13.06.2021r.99,97%0,03%99,63%0,37%
14.06.2021r.- 13.09.2021r.100,00%0,00%99,77%0,23%
14.09.2021r.- 13.12.2021r.99,98%0,02%99,83%0,17%
14.12.2021r.- 13.03.2022r.99,93%0,07%99,88%0,12%
14.03.2022r.- 13.06.2022r.99,94%0,06%99,89%0,11%
14.06.2022r.- 13.09.2022r.99,98%0,02%99,85%0,15%
14.09.2022r.- 13.12.2022r.99,83%0,17%99,77%0,23%
14.12.2022r.- 13.03.2023r.99,97%0,03%99,66%0,34%
14.03.2023r.- 13.06.2023r.99,98%0,02%99,74%0,26%
14.06.2023r.- 13.09.2023r.100%0,00%99,65%0,35%
14.09.2023r.-13.12.2023r.99,92%0,08%99,78%0,22%
14.12.2023r.-13.03.2024r100%0,00%99,68%0,32%
14.03.2024r.-13.06.2024r.99,96%0,04%99,96%0,04%