Zasady ładu korporacyjnego


Zasady Ładu Korporacyjnego

Polityka zarządzania Ładem Korporacyjnym

Oświadczenie Zarządu Banku o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego za 2022r

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2022 roku

Oświadczenie Zarządu Banku o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego za 2021r

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2021 roku

Oświadczenie Zarządu Banku o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego za 2020r

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2020 roku

Oświadczenie Zarządu Banku o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego za 2019r

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2019 roku