Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR)

Jest uniwersalnym produktem bankowym. Służy do przechowywania oszczędności i do rozliczeń związanych z funkcjonowaniem gospodarstwa domowego. W ramach rachunku Posiadacz otrzymuje:

  • rachunek oszczędnościowy,
  • możliwość założenia rachunku oszczędnościowej lokaty terminowej,
  • kartę płatniczą VISA lub  MasterCard,
  • możliwość bezprowizyjnej wypłaty gotówki w sieci bankomatów oznaczonych logiem Spółdzielczej Sieci Bankomatowej na terenie całego kraju,
  • dostęp do bankowości elektronicznej,
  • aplikację mobilną Nasz Bank,
  • usługę sm@rt karta,
  • usługę SMS Banking,
  • możliwość korzystania z odnawialnego kredytu,
  • możliwość wpłaty na rachunek w bankomacie w funkcją wpłatomatu.