Podstawowy rachunek płatniczy

Podstawowy Rachunek Płatniczy (PRP) to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie polskiej jako rachunek indywidualny, zapewniający dostęp do systemu bankowości elektronicznej Banku oraz karty debetowej, dostępnej tylko dla Posiadacza rachunku.

Przeznaczony dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej.

Podstawowy Rachunek Płatniczy jest darmowy w zakresie określonym w Ustawie o usługach płatniczych. W pozostałym zakresie za czynności związane z obsługą rachunku pobierane są prowizje i opłaty zgodnie z „Taryfą opłat i prowizji produktów bankowych”.