LOKATA PROMOCJA  4,8%

  • zyskujesz 4,8 % w skali roku
  • oprocentowanie stałe
  • lokata na 3 miesiące, nieodnawialna
  • minimalna kwota lokaty 5 000 zł
  • po jej zakończeniu możesz założyć kolejną

Warunkiem założenia Lokaty Promocja jest posiadanie rachunku ROR lub bieżącego w Banku Spółdzielczym w Łapach.

Oferta ważna od 04.07.2024r do 04.09.2024, dotyczy osób fizycznych.

Środki zdeponowane na rachunkach w Banku, których łączna wysokość w złotych nie przekracza równowartości 100 000 euro, bez względu na liczbę posiadanych w Banku rachunków, są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.2016.996). Ochronie podlegają depozyty i wierzytelności podmiotów wskazanych w art. 20 ww. ustawy.