RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY PAKIET 13+

Bezpłatny rachunek dedykowany dla młodzieży, która ukończyła 13 lat.

Jest uniwersalnym produktem bankowym, w ramach którego Posiadacz rachunku otrzymuje:

  • rachunek oszczędnościowy,
  • możliwość założenia rachunku oszczędnościowej lokaty terminowej,
  • kartę płatniczą VISA lub  MasterCard,
  • możliwość bezprowizyjnej wypłaty gotówki w sieci bankomatów oznaczonych logiem Spółdzielczej Sieci Bankomatowej na terenie całego kraju,
  • dostęp do bankowości elektronicznej,
  • aplikację mobilną Nasz Bank,
  • usługę sm@rt karta.

Po ukończeniu przez Posiadacza rachunku 18 roku życia, w przypadku braku innej dyspozycji, rachunek będzie prowadzony na warunkach obowiązujących w dniu ukończenia przez Posiadacza rachunku 18 roku życia dla rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego dostępnego w ofercie Banku dla osób, które ukończyły 18 rok życia.

Bank poinformuje Posiadacza rachunku nie później niż na dwa miesiące przed ukończeniem przez niego 18 roku życia o nowych warunkach prowadzenia rachunku.

Aby założyć rachunek potrzebny jest dowód osobisty lub legitymacja szkolna oraz zgoda rodzica lub opiekuna ustawowego.