Historia Banku

Historia Banku Spółdzielczego w Łapach zaczyna się w 1910r, kiedy to w gminie Poświętne powstała Kasa Stefczyka „Spółdzielnia z odpowiedzialnością ograniczoną”. Rozwój spółdzielczości bankowej przerwała pierwsza wojna światowa.

W latach 1918-1924 wskutek nadmiernej inflacji ogromna większość spółdzielni straciła niemal całe swoje mienie i zaprzestała działalność.

Ożywienie nastąpiło w latach 1925-1929 po waloryzacji pieniądza (reforma Ministra Grabskiego). W tym czasie na obecnym terenie działania Banku Spółdzielczego w Łapach powstały kolejne, dwie Spółdzielnie Oszczędnościowo Pożyczkowe pod nazwą Kasy Stefczyka – w 1925r w Surażu i w 1926r w Łapach.

Okres wielkiego kryzysu w latach 1930-1935 przysporzył nowych trudności i działalność spółdzielczości bankowej została znacznie ograniczona. Funkcjonowała głównie w środowisku chłopskim i drobnomieszczańskim. Jak cały ruch spółdzielczy, tak i spółdzielczość bankowa była ruchem społecznym. Wyrażało się to między innymi w powszechnym wspieraniu przemian agrarnych w Polsce, walki z poniżaniem klasowym chłopów i szerzącą się lichwą.

W roku 1937r Kasa Stefczyka w Łapach upadła, a w okresie okupacji Kasy Stefczyka w Poświętnem i Surażu były zmuszone do zaprzestania swojej działalności.

Okres reaktywowania działalności banków spółdzielczych przypada na lata 1944-1949. Przed rokiem 1950 do swojej działalności powróciła Kasa Stefczyka „Spółdzielnia z odpowiedzialnością ograniczoną” w Poświętnem.

W czerwcu 1950r Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o powołaniu Gminnej Kasy Spółdzielczej z odpowiedzialnością udziałami w Łapach. GKS w Łapach prowadziła działalność do 1956r, kiedy to Walne Zgromadzenie wniosło zmiany do statutu i przyjęło nazwę „Kasa Spółdzielcza w Łapach”. Na zgromadzeniu tym po raz pierwszy wybrano Radę.

W maju 1958r Walne Zgromadzenie przyjęło nowy statut i nową nazwę – Bank Spółdzielczy w Łapach. W 1967r powstał Oddział Banku Spółdzielczego w  Poświętnem, a w 1973r Odział Banku Spółdzielczego w Surażu.

Po reorganizacji Banku Spółdzielczego w Łapach w 2004r, Oddziały zostały Filiami w Poświętnem i Surażu.

Obecnie w skład Banku Spółdzielczego w Łapach wchodzi centrala Banku w Łapach i  dwie Filie – w Poświętnem i Surażu.