Zastrzeganie dokumentów tożsamości

Zarówno Klienci Banku Spółdzielczego w Łapach jak i osoby nie będące klientami Banku mają możliwość dokonania zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości takich jak dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta pobytu, książeczka wojskowa i marynarska, dowód rejestracyjny oraz karta płatnicza.

To bardzo ważne aby zastrzec utracone dokumenty!

Dziennie dokonuje się milionów operacji polegających m.in. na wpłatach i wypłatach pieniędzy z kont bankowych, dokonywaniu przelewów, zakładaniu rachunków, zawieraniu umów o kredyt, pożyczkę czy wynajem. Niemal w każdym przypadku potwierdzana jest tożsamość osoby zlecającej wykonanie operacji.

Dziennie notuje się nawet kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem, m.in. do:

  • wyłudzenia pożyczki,
  • wynajęcia mieszkania lub pokoju hotelowego w celu kradzieży wyposażenia czy unikania opłat,
  • kradzieży wypożyczonego samochodu lub innych przedmiotów,
  • zakładania fikcyjnych firm do wyłudzania kredytów, zwrotu podatków.

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Zastrzeżenia dokumentów przyjmowane są w kilkunastu tysiącach placówek bankowych. Informacja wskazująca, ze dokument jest zastrzeżony, a tym samym powinien być zablokowany i wyeliminowany z obrotu, pojawia się w Systemie w czasie niemal rzeczywistym. Informacje o dokumentach są przekazywane wszystkim Bankom uczestniczącym w Systemie. Korzystają z niego także operatorzy telefonii komórkowych, Poczta Polska i szereg innych Uczestników. Dokumenty mogą także sprawdzać m.in.: notariusze, hotele, wypożyczalnie czy agencje pośrednictwa sprzedaży i wynajmu nieruchomości.

W przypadku utraty dokumentów

Natychmiast należy je zastrzec w Systemie Dokumentów Zastrzeżonych.
Powiadomić Policję ( gdy utarta nastąpiła w wyniku kradzieży).
Wyrobić nowy dokument.

Zapraszamy do placówek naszego Banku.

Więcej na ten temat na   www.dokumentyzastrzezone.pl