UBEZPIECZONA GOTÓWKA

Kredyt gotówkowy przeznaczony na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych.

  • Oprocentowanie stałe – 6% w stosunku rocznym
  • Prowizja przygotowawcza 2%
  • Opłata za rozpatrzenie wniosku 200 zł
  • Kwota od 1.000 zł do 100.000 zł
  • Okres kredytowania od 1 do 96 miesięcy

Udzielenie kredytu jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

Obligatoryjnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest ubezpieczenie Życie KOMFORT Generali Życie T.U. S.A., którym uczestnik jest obejmowany poprzez zawarcie indywidualnej umowy ubezpieczenia z uposażeniem Banku do kwoty aktualnego zobowiązania. Okres trwania ubezpieczenia jest tożsamy z okresem trwania umowy kredytu.

Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Łapach.