Informacja o limicie BLIK na telefon

Aktualności

Bank Spółdzielczy w Łapach informuje, że od 12.12.2023 roku maksymalny limit na jednorazowy przelew P2P (BLIK na telefon) został zwiększony z 500 zł do 1.000 zł. Maksymalny dzienny limit P2P (BLIK na telefon) wynosi 2.000 zł. Zwiększając powyższe limity należy pamiętać o zwiększeniu limitu  jednorazowego przelewu Express Elixir do takiej samej wysokości.