Oprocentowanie kredytów

Proponujemy kredyty :

 • konsumenckie   
  – od 1 roku do 3 lat włącznie – 7 %
  – od 3 lat do 8 lat włącznie – 7,20 %
 • mieszkaniowe   –  WIBOR 3m + marża
 • inwestycyjne   –  WIBOR 3m + marża
 • obrotowe   –  WIBOR 3m + marża
 • w rachunku bieżącym   –  WIBOR 3m + marża
 • preferencyjne – zgodnie z oprocentowaniem podanym przez ARiMR
 • pomostowe – WIBOR 3m + marża
 • w ROR  – 7,20 %

Oprocentowanie kredytów w stosunku rocznym.

Stopa referencyjna NBP – 0,10%

Stopa redyskonta weksli – 0,11%

Stopa lombardowa – 0,50%

Stopa depozytowa – 0,00%

Stopy referencyjne obowiązują od 29.05.2020

Stawka WIBOR od 01.11.2020:

TerminWIBOR
1M0,20 %
3M0,22 %

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl.