ROR zŁap Konto za zero

0 zł prowadzenie rachunku ROR*

0 zł wypłata gotówki BLIKIEM lub kartą we wszystkich bankomatach w kraju

0 zł przelewy BLIK na telefon w aplikacji mobilnej

0 zł prowadzenie rachunku oszczędnościowego i rachunku walutowego

0 zł dostęp do systemu bankowości elektronicznej

0 zł usługę SMS

0 zł wydanie i wznowienie karty debetowej wraz z ubezpieczeniem

0 zł przelewy krajowe realizowane przez bankowość elektroniczną

* jeżeli w miesiącu poprzedzającym naliczenie opłaty zostaną przelane środki w kwocie co najmniej 200 zł (nie dotyczy to przelewów wewnętrznych pomiędzy rachunkami własnymi, uznań konta ze zwrotów z depozytów, kapitalizacji odsetek oraz wypłat kredytów) oraz zrealizowane będzie 5 transakcji bezgotówkowych kartą lub BLIKIEM, w innym przypadku opłata wynosi 10 zł

Oferta dla klientów nie posiadających rachunku ROR w Banku Spółdzielczym w Łapach.

Oprocentowanie konta i opłaty za usługi dodatkowe: