Limity transakcji

Komunikaty

UWAGA

Informujemy, że od 20.03.2020r zmieniono wysokość limitu transakcji zbliżeniowych wykonywanych przy użyciu kart bez uwierzytelnienia (czyli bez wprowadzenia kodu PIN)

z  50 zł do 100 zł.