WAKACJE KREDYTOWE – zawieszenie spłaty kredytów hipotecznych

Aktualności

Od dnia 29 lipca 2022r Bank Spółdzielczy w Łapach przyjmuje wnioski o zawieszenie spłaty kredytów hipotecznych – Wakacje kredytowe zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje Kredytobiorcy w okresie:

 1. od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 2. od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 3. od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze jednego miesiąca w każdym kwartale.

Wniosek powinien być złożony w Banku przed terminem płatności raty kredytu, o której zawieszenie wnioskuje Kredytobiorca, najpóźniej do godziny 13 w dniu płatności raty kredytu.

Wakacje kredytowe przysługują Kredytobiorcy:

 1. w stosunku do jednej umowy zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych;
  1. bez względu na fakt, czy Kredyt jest spłacany terminowo, czy też występują zaległości
   w spłacie Kredytu;
  1. w odniesieniu do następujących kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych: 
   1. kredyt mieszkaniowy Mój Dom,
   1. kredyt hipoteczny mieszkaniowy.

Bank przyjmuje od Kredytobiorcy Wniosek poprzez:

 1. system bankowości elektronicznej Internet Banking, poprzez dedykowany elektroniczny formularz Wniosku – wyłącznie w sytuacji kiedy w Kredycie występuje 1 Kredytobiorca;
 2. złożenie  Wniosku w Placówce Banku;
 3. dostarczenie Wniosku do Banku drogą mailową na adres kredyty@bslapy.pl tytułem „Wakacje kredytowe”, wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym wszystkich Kredytobiorców;
 4. dostarczenie Wniosku drogą pocztową na adres Banku.

W okresie zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż z tytułu ubezpieczeń powiązanych z tą Umową kredytu.

Zawieszenie spłaty kredytu realizowane jest:

 1. na Wniosek Kredytobiorcy i dotyczy zawieszenia spłaty rat kapitałowo-odsetkowych na okres wskazany we Wniosku, jednak nie dłuższy niż 8 miesięcy, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom;
  1. bez konieczności składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających w sposób szczegółowy aktualną sytuację finansowo-gospodarczą Kredytobiorcy.

Okres zawieszenia spłaty kredytu nie jest traktowany jako okres kredytowania.

Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w Umowie kredytu, poza terminami związanymi z ubezpieczeniami powiązanymi z Umową kredytu ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu.

Więcej informacji w Placówce Banku.

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu    [pobierz]

Informacja o ryzykach