Wydłużenie okresu ważności kart debetowych

Aktualności Komunikaty

Bank Spółdzielczy w Łapach informuje, że od listopada 2022 roku wydawane oraz wznawiane są karty debetowe z okresem ważności 5 lat (wcześniej okres ważności karty wynosił 3 lata). Okres ważności karty oraz naklejki zbliżeniowej, podany jest na awersie karty lub części, z której wyłamywana jest karta w przypadku naklejki zbliżeniowej, i kończy się w ostatnim dniu wskazanego na karcie miesiąca.